Fit & Vitaal Kids 2024

Kinderen en ouders zijn vaak bekend met slechts de helft van wat er allemaal gebeurt op het gebied van sport, beweging en cultuur. Onze gemeente kent een enorm divers aanbod aan leuke activiteiten,  die veel kinderen nog niet kennen. Om zowel aandacht te besteden aan deze verenigingen en organisaties als aan de brede ontwikkeling van een kind, zal Fit & Vitaal dit jaar kennismakingsboekjes samenstellen. Hierin kunnen verenigingen en organisaties hun aanbod plaatsen. Deze boekjes zullen worden uitgedeeld aan alle basisscholieren in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland.

Dit jaar is het mogelijk om je als vereniging of organisatie aan te melden en je kennismakingsaanbod in het boekje te laten opnemen. Kinderen kunnen zich inschrijven voor jouw aanbod en kennismaken met de activiteit. Dit werkt als een soort strippenkaart. Je kunt je gratis aanmelden, mits je de kennismakingsles voor kinderen ook gratis aanbiedt.

Meedoen is eenvoudig. Meld je bij ons aan, waarna je later een bericht van de organisatie Sport- en Cultuurimpuls ontvangt. Zij zullen vragen of je als aanbieder wilt deelnemen aan dit kidsboekje en voorzien je van meer informatie.

Reageer vóór 31 maart 2024 als je de intentie hebt om deel te nemen. Vervolgens heb je tot en met 5 juli 2024 de tijd om na te denken over en jouw kennismakingsactiviteiten in te richten. Denk bijvoorbeeld aan een aparte kennismakingsles voor nieuwe deelnemers of het laten aansluiten van nieuwe deelnemers bij een bestaande groep.

Heb je nog vragen of heb je geen mail ontvangen, maar wil je wel deelnemen? Neem dan contact op via fitenvitaal@dinkelland.nl of fitenvitaal@tubbergen.nl.