Leefbaarheidsfonds

Vraag nu je subsidie aan!

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland willen de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners bevorderen. Daarvoor is het van belang dat er voldoende en toegeruste algemene maatschappelijke voorzieningen aanwezig zijn. Initiatieven voor en door inwoners kunnen zodoende een subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds aanvragen. Het gaat om activiteiten die van maatschappelijke betekenis zijn voor de lokale samenleving en specifiek kwetsbare inwoners, waarvoor op dit moment nog onvoldoende en/of passend aanbod beschikbaar is.

Fit en vitaal ouder worden omvat veel meer dan alleen gezonde voeding en lichaamsbeweging. Het omvat ook een gezonde geest, vooral voor ouderen die vaak alleen thuis zitten zonder enige vorm van vermaak gedurende de dag. Zo zijn er onder andere speciale inloopuurtjes ontstaan die gericht zijn op het welzijn van deze ouderen. Deze uurtjes bieden niet alleen activiteiten en spelletjes, maar ook waardevol sociaal contact, waardoor zij niet alleen hoeven te zijn. 

Meer informatie
Ook voor andere maatschappelijke initiatieven kan mogelijk een subsidie vanuit het leefbaarheidsfonds worden aangevraagd. De subsidie is opgedeeld in vier categorieën die verschilt van een buurtactiviteit tot aan gezamenlijk sociaal ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op: www.dinkelland.nl/leefbaarheidsfonds of www.tubbergen.nl/leefbaarheidsfonds