Op bezoek bij VAST

Van 13 tot en met 18 november wordt de Week van het Gehandicapte Kind gevierd, een periode gewijd aan bewustwording, inclusie, en het vieren van de kracht van kinderen met een beperking. Gedurende deze week staan we stil bij de dagelijkse uitdagingen die zij overwinnen, en streven we naar een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. In lijn met deze principes hecht ook de Gemeente Tubbergen groot belang aan het bevorderen van inclusiviteit. Laten we samen ontdekken hoe lokale initiatieven, zoals Stichting Voor Aangepast Sporten Tubbergen (VAST), een tastbare bijdrage leveren aan het versterken van inclusiviteit binnen onze gemeenschap!

 

VAST Tubbergen

Stichting VAST draagt actief bij aan het bevorderen van inclusiviteit voor kinderen met een beperking. Van september tot en met juli verzorgt VAST sportlessen in de sporthal van Tubbergen, onder leiding van buurtsportcoaches. Het aantal deelnemers blijft gestaag groeien, waardoor de groep niet alleen groter maar ook gezelliger wordt. De sportlessen zijn er niet alleen om fysieke vaardigheden te ontwikkelen, ze zijn er ook om een sociale omgeving te creëren waar vriendschappen ontstaan.

“De deelnemers vinden het zelf heel leuk, ze halen er niet alleen plezier uit maar ook vriendschappen. Wanneer ze de sporthal binnenkomen dan herkennen ze elkaar en zijn ze enthousiast om weer met elkaar te sporten.” - Annemiek Geerdink (buurtsportcoach)

VAST is een lichtend voorbeeld van hoe lokale initiatieven een positieve impact kunnen hebben op het leven van kinderen met een beperking. Door sport en gemeenschapsvorming te integreren, bevordert VAST niet alleen de lichamelijke gezondheid van de deelnemers, maar ook hun gevoel van inclusie en eigenwaarde.

 

Het bestuur 

In 2018 hebben Marlies Uijterschout en Karel Maathuis het voortouw genomen om sporten toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Karel constateerde destijds dat er in de omgeving nog geen dergelijk initiatief bestond. Sindsdien hebben ze zich ook verenigd als voorzitters in het bestuur van VAST.

“De motivatie voor dit initiatief was dat er toch veel jongeren waren die niet passen binnen het reguliere sportprogramma en toch heel graag willen sporten.” - Marlies Uijterschout (voorzitter van het bestuur)

Ook Leo Stamsnieder is sinds een jaar voorzitter in het bestuur. Hij streeft er samen met de andere voorzitters naar dat reguliere sportverenigingen deze groepen ook opnemen in hun vereniging.

“We willen niet dat ze als apart worden gezien, maar dat ze gewoon bij de maatschappij horen. We willen graag dat alles zo inclusief mogelijk is.” - Leo Stamsnieder (voorzitter van het bestuur)

Ze gaan veel in gesprek met organisaties en verenigingen om hen te enthousiasmeren voor ook een deelname voor deze doelgroep. In de Week van het Gehandicapte Kind moedigt VAST niet alleen aan tot bewustwording, maar toont het ook daadwerkelijk de kracht van inclusiviteit in de praktijk.

Twee keer per week wordt er in de Vlaskoel te Tubbergen een sportinstuif georganiseerd. Wel te verstaan op dinsdagmiddag (15:30 - 16:30 uur) en zaterdagochtend (08:45 - 09:45 uur). Iedereen met een beperking, ongeacht leeftijd, is van harte welkom!

 

Kijk voor meer informatie op www.sportservice-tubbergen.nl